شرکت پارسین اکسیر سارینا با آگاهی از نیازهای تولیدکنندگان داخلی و صاحبین مشاغل مرتبط ، به منظور ارائه ی خدماتی متناسب با نیاز روز مشتریان با سرعت و کیفیت مطلوب تاسیس گردید.محور اصلی فعالیت این شرکت واردات ، تامین و توزیع مواد اولیه ی شیمیایی مورد استفاده در صنایع مختلف اعم از غذایی ، دارویی و … میباشد.
در سند چشم انداز این شرکت بهره گیری از تکنولوژی های نوین ارتباطی و خدماتی در راستای جلب رضایت حداکثری مشتریان گنجانده شده است.